Κώστογλου Αικατερίνη- Άννα

Οπτικός -Οπτομέτρης,

Είναι Οπτικός – Οπτομέτρης, απόφοιτη του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πρώτη φοιτήτρια στο έτος της, με βαθμό Πτυχίου “Άριστα”.

Έχει συνεχή ενασχόληση με την επιστήμη της Οπτομέτριας και συμμετοχή σε πλήθος επιμορφωτικών δράσεων, συνέδριων, ημερίδων και ερευνητικών εργασιών.

Αποτελεί μέλος της ομάδας του Αττικού Οφθαλμολογικού από το 2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο