Βασίλειος Τζάνης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Dr. Βασίλειος Τζάνης είναι Χειρουργός – Οφθαλμίατρος, που εξειδικεύεται στη σύγχρονη μικροχειρουργική του οφθαλμού, και ιδιαίτερα στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία

Διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων ωχράς κηλίδας με ενδουαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων

Εξελιγμένη μικροχειρουργική καταρράκτη με μονοεστιακούς και ειδικούς ενδοφακούς τελευταίας τεχνολογίας για διόρθωση και της πρεσβυωπίας

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ειδικεύτηκε στην Οφθαλμολογία στο Νοσοκομείο “Η Παμμακάριστος” από το 2005 ως το 2009.

Έχει ασχοληθεί με τις διαταραχές του φακού (καταρράκτης) και επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής, με την μελέτη του γλαυκώματος και παθήσεις ωχράς κηλίδας, τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και άλλες αγγειακές διαταραχές του βυθού.

Από το 2011 συνεργάζεται με το  Αττικό Οφθαλμολογικό. 

Είναι μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής Εταιρίας Διαθλαστικής Χειρουργικής και Ενδοφακών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο