Έλεγχος Δυσλεξίας &
Αναγνωστικής Ευχέρειας με την Μέθοδο R.A.D.A.R.

Έλεγχος Δυσλεξίας
& Αναγνωστικής Ευχέρειας
με την Μέθοδο R.A.D.A.R.

Η μέθοδος RADAR (Rapid Assessment for Dyslexia and Abnormalities in Reading) αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για τον έλεγχο της αναγνωστικής ευχέρειας και της δυσλεξίας.

Χρησιμοποιώντας ειδικό πατενταρισμένο λογισμικό και την παρακολούθηση των κινήσεων των ματιών μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή, αυτή η μέθοδος επιτρέπει την αξιολόγηση της ανάγνωσης ενός ατόμου με ακρίβεια και αντικειμενικότητα.

Ο βασικός τρόπος λειτουργίας της μεθόδου RADAR περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ο χρήστης κάθεται απλά μπροστά στην οθόνη ενός laptop και διαβάζει ένα συγκεκριμένο κείμενο.

Μια ειδική ενσωματωμενη κάμερα στο laptop παρακολουθεί και καταγράφει τις κινήσεις των ματιών.

Το λογισμικό προσδιορίζει με ακρίβεια τα σημεία στα οποία τα μάτια του χρήστη εστιάζουν κατά την ανάγνωση, καθώς επίσης και τυχόν σακκαδικές μικροκινήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιούνται. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται λεπτομερώς.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρακολούθηση των ματιών αναλύονται προσεκτικά από τον ιατρό. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, είναι δυνατόν να εξάγει ο ιατρός σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αναγνωστική ευχέρεια του ατόμου.

Η μέθοδος RADAR προσφέρει έναν αντικειμενικό και ακριβή τρόπο για τον έλεγχο της αναγνωστικής ευχέρειας και την ανίχνευση δυσλεξίας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με βάση τα κανονικά μοντέλα ανάγνωσης, μπορεί να εντοπίσει ο ιατρός ανωμαλίες ή δυσκολίες που ενδέχεται να σχετίζονται με τη δυσλεξία και κατά συνέπεια να προτείνουν την κατάλληλη υποστήριξη στα άτομα που την χρειάζονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο