Οι εγκαταστάσεις του
Αττικού Οφθαλμολογικού Κέντρου

Εσωτερικά εξεταστήρια

Eye R.A.D.A.R.

Με την μέθοδο RADAR (Rapid Assessment for Dyslexia and Abnormalities in Reading), γίνεται ακριβής παρατήρηση και καταγραφή των κινήσεων του ματιού, μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, μέσω ειδικού πατενταρισμένου λογισμικού.

Προσδιορίζονται έτσι με ακρίβεια οι εστιάσεις και οι σακκαδικές μικροκινήσεις που πραγματοποιούν οι οφθαλμοί του χρήστη κατά την ανάγνωση. Αναλύοντας αυτά τα αποτελέσματα, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ή να αποκλείσουμε αναγνωστικές δυσκολίες όπως αυτές που συμβαίνουν στην δυσλεξία.

Εξεταστήριο #1

Σύγχρονα εξοπλισμένο εξεταστήριο με ψηφιακό οπτότυπο, φορόπτερο , σχισμοειδή λυχνία και με εξειδικευμένη τεχνολογία εξέτασης παιδιών. Επιπλέον διαθέτει Yag Laser καψουλοτομής και ιριδοτομής.

Εξεταστήριο #2

Σύγχρονα εξοπλισμένο εξεταστήριο με ψηφιακό οπτότυπο, φορόπτερο, σχισμοειδή λυχνία και με δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης-καταγραφής του εξεταζόμενου οφθαλμού.

Εξεταστήριο #3

Πλήρως εξοπλισμένο εξεταστήριο με ψηφιακό οπτότυπο, ψηφιακό φορόπτερο και σχισμοειδή λυχνία. Επιπρόσθετα, διαθέτει SLT Laser γλαυκώματος, Humphrey’s οπτικά πεδία, Α + Β Υπερηχογραφία και παχυμετρία κερατοειδούς.

Εξεταστήριο #4

Σύγχρονα εξοπλισμένο εξεταστήριο με οπτότυπο, φορόπτερο, σχισμοειδή λυχνία. Διαθέτει τοπογραφία κερατοειδούς με τεχνολογία Placido.

Εσωτερικά Τμήματα

Αίθουσα μικροεπεμβάσεων και θεραπειών

Διαθέτει σύγχρονο μικροσκόπιο και τον απαραίτητο εξοπλισμό για όλες τις θεραπείες και μικροεπεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο μας.

Αναμονή Παιδοοφθαλμολογικού

Το κέντρο μας, παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής βρεφών-παιδιών, εξοπλισμένο με παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. Επιπλέον, διαθέτει ελεύθερη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο